Dabarske čari

Dabar , 26-10-2014
26-10-2014
Bunar,Zabare,26-10-2014
Zabare,27-10-2014
27-10-2014
Bunar,Zabare,27-10-2014
Zabare a vidi se i Varoši Zapolje,27-10-2014
Zabare a i dio bužaka se vidi,27-10-2014
Bužak i Varoš,27-10-2014
Draga i Varoš,27-10-2014
ZabareiDraga,27-10-2014
Kuća na jezeru
Kuća na jezeru.
Tabla je bila na cesti.
Još jedna kuća na jezeru.
Još jedna kuća na jezeru.